KÍNH CHẮN GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

Chính chắn gió V1 MT-07 (2012-2023)

806.650

KÍNH CHẮN GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

Kính chắn gió CARBON APRILIA RS660 (tuỳ chọn)

736.0004.760.000