BAGA - TAY DẮT - TỰA LƯNG

Baga sau SAVAGE CB400 (2015-2020)

2.119.000

BAGA - TAY DẮT - TỰA LƯNG

Baga sau SAVAGE CB500X (2013-2021)

1.354.000

CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ gầm R1200GS (2013-2017)

5.350.000

CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ máy SAVAGE R NINE T

1.966.000