CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay côn bên trái GN250

189.800

CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay phanh bên phải XTZ 125

1.079.000

CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay phanh KTM DUKE 790 (chính hãng) (tuỳ chọn)

2.012.82913.648.993