CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay côn bên trái GN250

146.000

CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay phanh bên phải XTZ 125

830.000

CÙM TAY CÔN - CÙM TAY PHANH (THẮNG)

Bộ cùm tay phanh KTM DUKE 790 (chính hãng) (tuỳ chọn)

1.548.33010.499.225