BẢO VỆ KÉT NƯỚC - BẢO VỆ KÉT LÀM MÁT

Bảo vệ két nước R3 ( 2015-2020 ) V1

450.000

BẢO VỆ KÉT NƯỚC - BẢO VỆ KÉT LÀM MÁT

Bảo vệ két nước R3 / MT-03( 2015-2020 ) V2

450.000

BI CỔ PHỐT - BÁT PHỐT

Bộ bát phốt R3 (2015-2017)

338.250

BỘ KHÓA - KHÓA BÌNH XĂNG - CHÌA KHÓA

Bộ khoá bình xăng full YZF-R3 (2015-2018)

981.120