CẦN SỐ - CẦN PHANH (THẮNG)

Cần số NINJA 650 / Z650 (Chính Hãng)

227.7601.943.078