DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích LEONCINO 500

342.000

DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích tải XR150L

216.000

DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích TNT125

225.000

DÈ CHẮN BÙN SAU - NHỰA ĐUÔI BIỂN SỐ

Chắn bùn sau và xích Độ CNC MT03 / R3 ( 2016 – 2022 )

1.111.000