DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích LEONCINO 500

444.600

DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích tải XR150L

280.800

DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Caosu đệm xích TNT125

292.500

DÈ CHẮN BÙN SAU - NHỰA ĐUÔI BIỂN SỐ

Chắn bùn sau và xích Độ CNC MT03 / R3 ( 2016 – 2022 )

1.444.300

DÈ CHẮN XÍCH VÀ ĐỆM XÍCH

Dè chắn xích (chắn sên) GZ150-A

864.864