CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ gầm R1200GS (2013-2017)

5.350.000

BẢO VỆ KÉT NƯỚC - BẢO VỆ KÉT LÀM MÁT

Bảo vệ két nước BMW F650 / F700 / F800

1.882.000

BẢO VỆ KÉT NƯỚC - BẢO VỆ KÉT LÀM MÁT

Bảo vệ két nước F650GS / F700GS / F800GS

583.000

CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ máy R NINE T / R1200RS

2.029.000

CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ máy SAVAGE R NINE T

1.966.000

CHỐNG ĐỔ - BẢO VỆ ĐỘNG CƠ

Bảo vệ tay lái R NINE T (2014-2021)

2.332.000