1.400.0002.756.000

DÀN GÁC CHÂN - ĐỂ CHÂN

Bàn để chân REBEL 300 (tuỳ chọn)

22.980649.185

DÀN GÁC CHÂN - ĐỂ CHÂN

Bàn để chân sau KLX250

280.000
848.0001.643.000