DÀN GÁC CHÂN - ĐỂ CHÂN

Bàn để chân độ GZ150-A ver 2

1.066.000
1.820.0003.582.800

DÀN GÁC CHÂN - ĐỂ CHÂN

Bàn để chân REBEL 300 (tuỳ chọn)

29.874843.941

DÀN GÁC CHÂN - ĐỂ CHÂN

Bàn để chân sau KLX250

364.000
1.102.4002.135.900