CỦ SẠC (CHỈNH LƯU)

Củ sạc BROS 400

630.500

CỦ SẠC (CHỈNH LƯU)

Củ sạc CB1000R 2009-2016

1.138.800

CỦ SẠC (CHỈNH LƯU)

Củ sạc CBR1000RR 2009-2014

1.301.300

CỦ SẠC (CHỈNH LƯU)

Củ sạc CBR500R (2013-2016)

1.348.490