BAGA - TAY DẮT - TỰA LƯNG

Baga sau YAMAHA YB125SP

1.264.0681.520.298

BI CỔ PHỐT - BÁT PHỐT

Bộ bát cổ phốt YB125SP

216.000

CHÂN CHỐNG GIỮA (ĐỨNG)

Bộ chân chống giữa YB125SP

400.000

CHẾ HÒA KHÍ (BXC) - HỌNG GA

Bộ chế hòa khí BXC YB125SP

1.107.000

ĐÈN PHA - CHÓA ĐÈN

Bộ chóa đèn YB125SP

680.000

BỘ KHÓA - KHÓA BÌNH XĂNG - CHÌA KHÓA

Bộ ổ khóa YB125SP

400.000