Cuộn điện (máy phát) CBR600RR (2003-2006)

2.653.300