Cặp tay côn và tay phanh DRZ250 / DRZ400 / DR200 / 250 / TSR125 / TSR20

304.200