Phớt phuộc, giảm xóc hay còn gọi là phớt thuỷ lực của xe xe máy, xe moto pkl có cách xem cỡ, đo cỡ phớt tương tự như các loại phớt thuỷ lực công trình.

Nếu bạn đang còn phớt phuộc tháo ra từ xe hãy để ý 3 thông số quan trọng đó là:

  • Đường kính trong của phớt
  • Đường kính ngoài của phớt
  • Chiều cao của phớt

Ví dụ : 41x53x11 thì chúng ta có (41 là đường kính trong, 53 là đường kính ngoài, 11 là chiều cao)

Đối với trường hợp không còn phớt tháo ra thì vẫn có thể tìm kiếm cỡ phớt phù hợp bằng cách sử dụng kẹp đo:

Tiến hành đo đường kính của ty phuộc / giảm xóc -> Đường kính trong của phớt

Tiến hành đo đường kính trong của ống lồng phuộc -> Đường kính ngoài của phớt

Đo chiều cao phớt thì sẽ khó khăn hơn, chúng ta khó có thể xác định được chiều cao chuẩn nếu không còn phớt cũ.

Lưu ý: Phớt dầu và phớt bụi luôn có đường kính trong và đường kính ngoài bằng nhau. Tuy nhiên chiều cao của phớt bụi thường cao hơn phớt dầu + – 1 đến 2.