Pat dè đuôi biển số sau CBR1000RR (2013-2016)

1.924.000