Vỏ đồng hồ contermet YZF-R6 (2006-2015) / YZF-R1 (2004-2006)

607.100