Vỏ đồng hồ contermet YZF-R6 (2003-2005) / YZF-R1 (2002-2003)

644.800