Pat dè đuôi biển số sau CBR600RR (2007-2012)

1.137.000