Pat dè đuôi biển số sau CBR1000RR (2008-2012)

1.341.000