Pat dè đuôi biển số sau CBR1000RR (2004-2007) / CBR600RR (2003-2006)

492.700