Ốp giữa khung trước CNC cho STREET GLIDE (2008-2013)

639.600