Ốp gầm đuôi kèm pat biển độ CBR1000RR (2008-2012)

1.895.400