Gương chiếu hậu YZF-R1 (1998-2008) / YZF-R6 (1998-2007)

234.000