Cuộn điện (máy phát) CBR600RR (2007-2015)

788.000