Cuộn điện (máy phát) CBR1000RR (2004-2007)

758.000