Cặp đĩa phanh trước GSX-R1300 (2008-2015) / BKING 1300 (2006-2010)

3.789.500