Cảm biến nhiệt độ két nước làm mát YZF-R6 / YZF-R1

304.200