Cảm biến nhiệt độ két nước làm mát CBR1000RR (2004-2012)

164.000