Bộ khóa xe và khóa bình xăng CBR600RR (2003-2006) / CBR1000RR (2004-2007) / HORNET 919 / HORNET 600 (2007-2010)

379.000