Bộ khóa chính cho IRON 883 / SUPERLOW / IRON 1200 / FORTY EIGHT (48) / ROADSTER / 1200 CUSTOM

1.599.000