Việc thay thế dầu xe vốn không phức tạp tuy nhiên việc thay bao nhiêu dầu nhớt cho xe lại mất công tra cứu từ nhiều nguồn, QAWING.COM dựa trên tài liệu hướng dẫn từ hãng LIQUI MOLY để thực hiện bảng tổng hợp dung tích dầu nhớt động cơ cần thay cho xe. Dựa vào bảng này bạn có thể tự thay dầu nhớt động cơ cho chiếc xe của mình ngay tại nhà.

Nếu cần hỗ trợ thêm về chỉ số SAE phù hợp nhất ở điều kiện Việt Nam có thể liên hệ Facebook Fanpage để được hỗ trợ. Sau đây là bảng dung tích dầu nhớt cần thay phù hợp cho từng dòng xe và đời xe:

STTHÃNG XEMODEL XENĂM SẢN XUẤTDUNG TÍCH DẦU ĐỘNG CƠDUNG TÍCH DẦU LAP
510HARLEYFLD DYNA SWITCHBACK20122.80.95
511HARLEYFXD/I DYNA SUPER GLIDE1991-20052.80.6-0.7
512HARLEYFXD/I. FXDC/I DYNA SUPER GLIDE20062.40.95
513HARLEYFXDB/I STREET BOB20062.40.95
514HARLEYFXDF DYNA FAT BOB20072.40.95
515HARLEYFXDASE CVO DYNA FAT BOB20092.40.95
516HARLEYFXDI35 35TH ANNIVERSARY SUPER GLIDE20062.40.95
517HARLEYFXDL/I DYNA LOW RIDER1992-20052.80.6-0.7
518HARLEYFXDL/I DYNA LOW RIDER20062.40.95
519HARLEYFXDS/C DYNA GLIDE CONVERTIBLE1997-19982.80.6-0.7
520HARLEYFXDSE CVO DYNA GLIDE CONVERTIBLE20082.40.95
521HARLEYFXDWG DYNA WIDE GLIDE1995-20052.80.6-0.7
522HARLEYFXDWGI DYNA WIDE GLIDE20062.40.95
523HARLEYFXDX/I/T DYNA SUPER GLIDE T-SPORT2000-20052.80.6-0.7
524HARLEYFXR/T SPORT GLIDE 1340/ LOW RIDER 13401984-19942.80.6-0.8
525HARLEYFLST/I HERITAGE SOFTAIL20063.30.6-0.7
526HARLEYFLSTC/I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC1986-20052.80.6-0.7
527HARLEYFLSTC/I HERITAGE SOFTAIL CLASSIC20063.30.6-0.7
528HARLEYFLSTF/I FAT BOY1990-20052.80.6-0.7
529HARLEYFLSTF/I FAT BOY20063.30.6-0.7
530HARLEYFLSTN/I SOFTAIL DELUXE20063.30.6-0.7
531HARLEYFLSTS HERITAGE SPRINGER1997-20042.80.6-0.7
532HARLEYFLSTSC/I SPRINGER CLASSIC20063.30.6-0.7
533HARLEYFLSTSE CVO SOFTAIL CONVERTIBLE20103.30.6-0.7
534HARLEYFXSB BREAKOUT20132.80.83
535HARLEYFXST/I SOFTAIL STANDARD2000-20052.80.6-0.7
536HARLEYFXST/I SOFTAIL STANDARD20063.30.6-0.7
537HARLEYFXSTB/I SOFTAIL NIGHT TRAIN1997-20052.80.6-0.7
538HARLEYFXSTB/I SOFTAIL NIGHT TRAIN20063.30.6-0.7
539HARLEYFXSTC SOFTAIL CUSTOM 13401996-19992.80.6-0.7
540HARLEYFXSTD/I SOFTAIL DEUCE2000-20052.80.6-0.7
541HARLEYFXSTD/I SOFTAIL DEUCE20063.30.6-0.7
542HARLEYFXSTS SPRINGER SOFTAIL 13401995-19992.80.6-0.7
543HARLEYFXSTS/B BAD BOY 13401994-19992.80.6-0.7
544HARLEYFXSTS/I SPRINGER SOFTAIL2000-20052.80.6-0.7
545HARLEYFXSTS/I SPRINGER SOFTAIL20063.30.6-0.7
546HARLEYFXSTSSE CVO SPRINGER SOFTAIL20083.30.6-0.7
547HARLEYXL 53C SPORTSTER CUSTOM 531998-20032.80.95
548HARLEYXL 883(H) SPORTSTER1983-20062.80.95
549HARLEYXL 883(L) SPORTSTER20063.40.95
550HARLEYXL 883C SPORTSTER CUSTOM1998-20062.80.95
551HARLEYXL 883C SPORTSTER CUSTOM20063.40.95
552HARLEYXL 883N SPORTSTER IRON20103.40.95
553HARLEYXL 883R SPORTSTER2002-20062.80.95
554HARLEYXL 833R SPORTSTER20063.40.95
555HARLEYXLH SPORTSTER 12001987-19952.80.95
556HARLEYXL 1200(C) SPORTSTER CUSTOM . SPORT1995-20052.80.95
557HARLEYXL 1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM20063.40.95
558HARLEYXL 1200R SPORTSTER 1200 ROADSTER20043.40.95
559HARLEYXL 1200L SPORTSTER 1200 LOW20063.40.95
560HARLEYXL 1200N SPORTSTER NIGHTSTER20073.40.95
561HARLEYXL 50 50TH ANNIVERSARY SPORTSTER20073.40.95
562HARLEYXR 1200 / X20103.40.95
563HARLEYXG STREET 500. 75020153.1
564HARLEYFLHR/I ROAD KING1994-20043.80.6-0.7
565HARLEYFLHRI ROAD KING20053.80.95
566HARLEYFLHRC/I ROAD KING CLASSIC1999–20043.80.6-0.7
567HARLEYFLHRC/I ROAD KING CLASSIC20053.80.95
568HARLEYFLHRS/I ROAD KING CUSTOM20053.80.95
569HARLEYFLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD1999-20043.80.6-0.7
570HARLEYFLHT/I ELECTRA GLIDE STANDARD20053.80.95
571HARLEYFLHTC/I ELECTRA GLIDE CLASSIC1985-20043.80.6-0.7
572HARLEYFLHTC/I ELECTRA GLIDE CLASSIC20053.80.95
573HARLEYFLHTCU/I ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE1995-20043.80.6-0.7
574HARLEYFLHTCU/I ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE20053.80.95
575HARLEYFLHTCUSE CVO ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE20063.80.95
576HARLEYFLHTK ELECTRA DLIDE ULTRA LIMITED20103.80.95
577HARLEYFLHX/I STREET GLIDE20053.80.95
578HARLEYFLTR/I ROAD GLIDE1999-20043.80.6-0.7
579HARLEYFLTR/I ROAD GLIDE20053.80.95
580HARLEYFLTRSE CVO ROAD GLIDE20093.80.95
581HARLEYFLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA20113.80.95
582HARLEYVRSCA / VRSCB V-ROD2002-20044.3
583HARLEYVRSCD/X V-ROD / NIGHT ROD (SPECIAL)20054.3
584HARLEYVRSCR STREET ROD20054.3
585HARLEYVRSCF V-ROD MUSCLE20094.3
586HARLEYVRSCSE SCREAMIN’EAGLE V-ROD20064.3

Hotline : 0986.035.471
Địa chỉ : 122 Trần Phú – Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.